تبلیغات
گروه مالی و تجاری اقتصاددانان ایران - سود ماه جاری
سود ماه جاری
ماه جاری :
Profit =% 14.00
جدول عملكرد ماه های گذشته :


  Cumulative profit Pair(%) Drawdowm Risk/Reward  Average daily transactions Profit(%) 2016 
۸XAUUSD
۱۴۱.۷۵۱۰۸ JANUARY
۱۷ XAUUSD ۱۵۱.۶۷۹۹FEBRUARY
۲۸ XAUUSD  
۲۰۱.۸۱۶۱۱MARCH
۴۱ XAUUSD 
۱۳۱۵۱۳ APRIL
۵۶ XAUUSD  
۲۵ ۱.۶۷۷۱۵ MAY
 ۷۰ XAUUSD 
۲۷ ۱.۹۲۸۱۴JUNE

تاریخ : پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 01:57 ب.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات
.: Website Designes By Iranian economists :.


  • سحر دانلود