تبلیغات
گروه مالی و تجاری اقتصاددانان ایران
تاریخ : پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 02:57 ب.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات

اکثر ما دنبال جایی برای سرمایه گذاری هستیم که به بیشترین سود تا حد امکان برسیم . مطمئنا قانونی بودن محلی که می خواهیم در آن سرمایه گذاری کنیم برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در بازار بورس، کالاهای مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد  و می توان گفت بازار بورس به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:  
 

ادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 17 مرداد 1395 | 12:05 ب.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات

اکثر ما دنبال جایی برای سرمایه گذاری هستیم که به بیشترین سود تا حد امکان برسیم . مطمئنا قانونی بودن محلی که می خواهیم در آن سرمایه گذاری کنیم برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در بازار بورس، کالاهای مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد  و می توان گفت بازار بورس به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:  
 

ادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 17 مرداد 1395 | 12:05 ب.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات

نحوه عملکرد ماادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 02:55 ب.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات
راهنمای مشتریان


ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 02:52 ب.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 02:57 ق.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات

نحوه عملکرد ماادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 02:55 ق.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات
راهنمای مشتریان


ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 02:52 ق.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات
كجا سرمایه گذاری كنیم ؟؟؟ادامه مطلب
تاریخ : سه شنبه 5 خرداد 1394 | 11:59 ب.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات

کسب سود بدون تحمل ریسک و استرس ، مسئله این است !!!


ادامه مطلب
تاریخ : سه شنبه 5 خرداد 1394 | 11:58 ب.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات
كجا سرمایه گذاری كنیم ؟؟؟ادامه مطلب
تاریخ : سه شنبه 5 خرداد 1394 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات

کسب سود بدون تحمل ریسک و استرس ، مسئله این است !!!


ادامه مطلب
تاریخ : سه شنبه 5 خرداد 1394 | 11:58 ق.ظ | نویسنده : گروه اقتصاددانان ایران | نظرات
.: Website Designes By Iranian economists :.


  • سحر دانلود